กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.นครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายแกนนำมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยพระบารมี” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ด้วย จังหวัดนครพนม ไ

Read more

การอบรมครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา จังหวัดนครพนม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พ.ค. 2561

วันที่ 24 พ.ค. 2561

Read more

การประชุมคณะทำงานโครงการอบรมพัฒนาครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา วันที่ 18 พ.ค. 2561

วันที่ 18 พ.ค. 2561

Read more

การประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 25

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและเวทีประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครพนม

วันที่ 11 พฤษภาคม 25

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ในสถานศึกษาจังหวัดนครพนม

ด้วยสำนักงานศึกษาธิก

Read more

โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

 โครงการประกวดเขียนเ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในบัญชี ก.ศ.จ.นครพนม

วันที่ 26 เมษายน 256

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...