กิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อการเกลี่ยอัตรากำลังรอบ 2 ในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด

   Download เอก

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และโรงเรียนอนุบาลนครพนม ต้อนรับรองอธิบดีสำนักข่าวเวียดนาม ที่มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนเวียดนาม

วันที่ 28 กันยายน 25

Read more

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชน

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนการศึกษาชายแดนและแผนการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ รองฯ ทวี ทะนอก ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ น

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านอาชีวศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและอาชีพในจังหวัดนครพนม

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...