สารสนเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหัวดนครพนม รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนม  มีโรงเรียนในเขตบริการ ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอปลาปาก และอำเภอวังยาง มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๖๒ โรง ปี ๒๕๕๘ มีเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน ๒๗ เครือข่าย ดังนี้

 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

 

 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

830 Total View 2 View Today
(Visited 109 times, 1 visits today)