แบบทดสอบ TEDET วิทยาศาสตร์

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

 แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2557  เฉลยคำตอบและแนวคิด วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2557
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4   ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5   ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2558  เฉลยคำตอบและแนวคิด วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2558
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4   ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่ 21 ตุลาคม 2558
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5   ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่ 21 ตุลาคม 2558
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่ 21 ตุลาคม 2558
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2559  เฉลยคำตอบและแนวคิด วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2559
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4   ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่ 17 ตุลาคม 2558
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5   ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่ 17 ตุลาคม 2558
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

Link ที่เกี่ยวข้อง

44287 Total View 21 View Today
(Visited 975 times, 1 visits today)