แบบทดสอบ TEDET คณิตศาสตร์

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

 

 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2557  เฉลยคำตอบและแนวคิด วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2557
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2558  เฉลยคำตอบและแนวคิด วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2558
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2559  เฉลยคำตอบและแนวคิด วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2559
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

Link ที่เกี่ยวข้อง

139043 Total View 41 View Today
(Visited 225 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...