งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

  • รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
  •  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

Link ที่เกี่ยวข้อง

1151 Total View 1 View Today
(Visited 257 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...