โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

ผลงานยอดเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนห้องสมุดมีชีวิต งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

591 Total View 1 View Today
(Visited 127 times, 1 visits today)