เส้นทางเกียรติยศ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ>ผลงานครู-นักเรียน

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (ระดับประเทศ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

  • ด.ญ.อนงค์ สีสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านสำราญ ได้รับรางวัลดีเยี่ยมการแข่งขันเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านท้องถิ่นอีสาน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ด.ญ.อภิชญา ดอกพิกุล และ ด.ญ.สุภาวิตา ใสส่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านสำราญ ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการเขียนเรียงความ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ด.ช.เจษฎา พันดี และ ด.ญ.เกวลิน มนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่จังหวัดอุบลราชธานี
  • ด.ช.ณัฐ พงษ์ วงษา และ ด.ญ.เกวลิน มนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๔ ที่จังหวัดมหาสารคาม

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

412 Total View 1 View Today
(Visited 92 times, 1 visits today)