โรงเรียนบ้านคำเตย

โรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ระยะทางจากโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสุระพล พันธ์ดี

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

972 Total View 1 View Today
(Visited 183 times, 1 visits today)