๒.สุนทรอาจสามารถนาทราย

เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย ดังนี้
๑. โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)
๒. โรงเรียนบ้นนามูลฮิ้น
๓. โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม
๔. โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
๕. โรงเรียนบ้านสำราญ
๖. โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม
๗. โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
๘. โรงเรียนบ้านนาทราย
๙. โรงเรียนบ้านดอนยานาง

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1540 Total View 1 View Today
(Visited 147 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...