๑. อนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า

เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๑๐ โรง ดังนี้
๑. โรงรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์)
๒. โรงเรียนบ้านหนองจันทน์
๓. โรงเรียนอนุบาลนครพนม
๔. โรงเรียนบ้านกล้วย
๕. โรงเรียนบ้านนาหลวง
๖. โรงเรียนบ้านชะโนต
๗. โรงเรียนบ้านดงหมู
๘. โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น
๙. โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
๑๐. โรงเรียนบ้านน้อยใต้

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1331 Total View 1 View Today
(Visited 140 times, 1 visits today)