โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น (ราษฎร์อุทิศ)

โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น (ราษฎร์อุทิศ) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายสุรชาติ นนทะแสน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เกียรติบัตร นางเติมศรี ศาสตราศรัย ผ่านคัดเลือกเข้ารอบการแข่งขันเรียงความ ระดับประเทศ (ครูผู้สอน) โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างอิง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจาปี ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1308 Total View 1 View Today
(Visited 298 times, 1 visits today)