โรงเรียนอนุบาลนครพนม

Anuban2

โรงเรียนอนุบาลนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๔ คน ได้แก่ นายธวัชชัย จันทะนะ, นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน ส.อ.ศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์ และนายอาทิตย์ ชูรีรัง

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับประกาศ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) จากกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ภาคภูมใจ
๑. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านหนังสือให้ผู้ใหญ่ฟัง ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับเขตพื้นที่
๒. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเรียงความ “ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม”ระดับเขตพื้นที่
๓. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย งานศิลปหัตกรรม ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๑ ระดับภาค
๔. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงตวาม ตามหัวข้อ “หกยุค” โกงกินก่อนแผ่นดินจะดับสูญ ปี ๒๕๕๒
๕. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเหรียยทอง การแข่งขันท่องบทอาขยาน ระดับประถมศึกษา รดับ ป.๔-๖ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๒
๖. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียยเงิน ระดับประถมศึกษาการเขียนความเรียงชั้นสูง โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี ๒๕๕๓
๗.นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การเขียนเรียงความชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๓

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

อ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

142713 Total View 46 View Today
(Visited 877 times, 1 visits today)