โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยา) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ถนน รพช.แสนพัน-นายอ หมู่บ้านโคกสว่าง ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายประวัติ ดลเจิม

 

อ้างอิง

ประกาศกระ ทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

415 Total View 1 View Today
(Visited 67 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...