๑๑. อุ่มเหม้านาหนาด

เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๘ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร
๒. โรงเรียนบ้านโสกแมว
๓. โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง
๔. โรงเรียนบ้านคำชะอี
๕. โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข
๖. โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
๗. โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
๘. โรงเรียนบ้านนาหนาด

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1569 Total View 1 View Today
(Visited 140 times, 1 visits today)