โรงเรียนบ้านนาหนาด

โรงเรียนบ้านนาหนาด ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๗ ถนนมัธยมจันทร์ หมู่บ้านศาลา ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายสุพันธ์ นามโสรส

นายสุพันธ์ นามโสรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนาด

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

การเผยแพร่ผลงาน

เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

1181 Total View 1 View Today
(Visited 230 times, 1 visits today)