โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง

โรงเรียนบ้านขอนกอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๐ บ้านขอนกองใหม่ ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบันมี นายสุรัติ ปัญญารัตนวงศ์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีครูทั้งหมด ๑๐ คน ชาย ๖ คน หญิง ๔ คน มาช่วยราชการ ๑ คน มีนักการภารโรง ๑ คน มีอาคารเรียน ๓ หลัง โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทองได้เข้าร่วมโครงการปฎิรูป และเริ่มโครงการตั้งแต่ ปี ๒๕๔๐ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อย่างละ ๑ ห้องเรียน

ปรัชญาโรงเรียน นัตถิ ปัญญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญของโรงเรียน วิชาการก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นำประชาธิปไตยก้าวไกลเทคโนโลยี
สีประจำโรงเรียน แดงขาว
สีแดง หมายถึง ความเก่ง ความรัก ความสามัคคีความพร้อมเพรียง
สีขาว หมายถึง คุณธรรม ความดีงาม

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1335 Total View 1 View Today
(Visited 235 times, 1 visits today)