โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์

โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายชิณกรณ์ มหาโคตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

574 Total View 3 View Today
(Visited 166 times, 1 visits today)