โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์

โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายชิณกรณ์ มหาโคตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

507 Total View 2 View Today
(Visited 154 times, 1 visits today)