๑๒. นาถ่อนโพนแพง

เครือข่ายนาถ่อนโพนแแพง ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๑๐ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
๒. โรงเรียนบ้านโพนแพง
๓. โรงเรียนบ้านดงยอ
๔. โรงเรียนบ้านดงป่ายูง
๕. โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
๖. โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
๗. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า
๘. โรงเรียนนาถ่อนวิทยาคาร
๙. โรเรียนบ้านดงก้อม
๑๐. โรงเรียนบ้านห้วยทราย

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

870 Total View 1 View Today
(Visited 121 times, 1 visits today)