โรงเรียนบ้านดงก้อม

โรงเรียนบ้านดงก้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ถนน รพช.นาถ่อนท่า-หนองยาว หมู่บ้านดงก้อม ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางฐานะ ทองอ่อน

นางฐานะ ทองอ่อน รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงก้อม

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา ๒๕๔๗

เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

1169 Total View 2 View Today
(Visited 233 times, 1 visits today)