โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๓ หมู่บ้านตาลกุด ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์

นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

1193 Total View 1 View Today
(Visited 267 times, 1 visits today)