โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง

โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๗ หมู่บ้านหนองเรือทอง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายบุญร่วม คิดการ

นายบุญร่วม คิดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง

 

IMG_8780

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

1204 Total View 5 View Today
(Visited 144 times, 1 visits today)