โรงเรียนบ้านนาแกน้อย

โรงเรียนบ้านนาแกน้อย ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๑ บ้านนาแกน้อย ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีครู ๕ คน นักเรียน ๕๗ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสุุวิทย์ เพียรชนะ

นายสุวิทย์ เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแกน้อย
นายสุวิทย์ เพียรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแกน้อย

IMG_8588 IMG_8589 IMG_8590 IMG_8591 IMG_8592 IMG_8595 IMG_8596 IMG_8598

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

4637 Total View 1 View Today
(Visited 181 times, 1 visits today)