โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี

IMG_8560

โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๓ หมู่บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายพิสิษฐ์ เผือดผุด

นายพิสิษฐ์ เผือดผุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1677 Total View 5 View Today
(Visited 242 times, 1 visits today)