โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง

โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๑ หมู่บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายกิตติพงษ์ พ่อชมพู

นายกิตติพงษ์ พ่อชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

1909 Total View 1 View Today
(Visited 275 times, 1 visits today)