โรงเรียนบ้านต้นแหน

โรงเรียนบ้านต้นแหน (ราษฎร์ต้นแหนฯ) ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๗ หมู่บ้านสร้างติ่ว ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายอนุลักษณ์ เครือคำ

นายอนุลักษณ์ เครือคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ)

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

824 Total View 1 View Today
(Visited 185 times, 1 visits today)