โรงเรียนบ้านนาคู่

โรงเรียนบ้านนาคู่ ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๒ หมู่บ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายปรีชา ศรีพยอม

นายปรีชา ศรีพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู่

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

767 Total View 1 View Today
(Visited 117 times, 1 visits today)