โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ

โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๖ หมู่บ้านน้ำบ่อ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ ปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายสมหวัง ยตะโคตร

นายสมหวัง ยตะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

824 Total View 1 View Today
(Visited 187 times, 1 visits today)