โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม

โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๑๐ หมู่บ้านหนองหอยน้อย ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายศิริศักดิ์ วรวัฒนธรรม

นายศิริศักดิ์ วรวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม

IMG_8781

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

1325 Total View 1 View Today
(Visited 332 times, 1 visits today)