โรงเรียนบ้านแขนนาง

โรงเรียนบ้านแขนนาง ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๔ หมู่บ้านแขนนาง ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายสัญญา สิทธิเสนา

นายสัญญา สิทธิเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขนนาง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1152 Total View 1 View Today
(Visited 219 times, 1 visits today)