โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย

โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๒ หมู่บ้านโคกกลางแก้งน้อย ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายพรศักดิ์ แสนมิตร

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

408 Total View 2 View Today
(Visited 99 times, 1 visits today)