โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก

โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ หมู่บ้านโพนแพง ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายพิศดาร วงค์บุญยัง

 

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

877 Total View 1 View Today
(Visited 184 times, 1 visits today)