โรงเรียนบ้านนางเลิศ

โรงเรียนบ้านนางเลิศ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ หมู่บ้าานนางเลิศ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ ระยะทางจากโรงเรียนบ้านนางเลิศ ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประมาณ ๘๕ กิโลเมตร ผู้อำนวยการ คนปัจจุบัน คือ นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยมม เปี่ยมคุณธรรม” วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1650 Total View 1 View Today
(Visited 179 times, 1 visits today)