โรงเรียนบ้านปากบัง

โรงเรียนบ้านปากบัง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผู้อนวยการโรงเรียน คื นายเอกพรงศ์พ่อบุตรดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

486 Total View 2 View Today
(Visited 145 times, 1 visits today)