โรงเรียนบ้านปากบัง

โรงเรียนบ้านปากบัง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผู้อนวยการโรงเรียน คื นายเอกพรงศ์พ่อบุตรดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

514 Total View 1 View Today
(Visited 146 times, 1 visits today)