๑๖. พระซองนาเลียง

เครือข่ายพระซองนาเลียง มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๑๐ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัด
๒. โรงเรียนพระซองวิทยาคาร
๓. โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี
๔. โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา
๕. โรงเรียนบ้านดงอินำ
๖. โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
๗. โรงเรียนบ้านนาเลียง
๘. โรงเรียนบ้านหนองคอง
๙. โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง
๑๐. โรงเรียนนามนดงติ้ววิทยา

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

1427 Total View 1 View Today
(Visited 139 times, 1 visits today)