โรงเรียนพระซองวิทยาคาร

โรงเรียนพระซองวิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านพระซองน้อย ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายบุญทัด วงค์จำปา

นายบุญทัด วงค์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองวิทยาคาร

IMG_8765

อ้างอิง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

1843 Total View 1 View Today
(Visited 372 times, 1 visits today)