๑๗. เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้

เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้  มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน  ๑๑ โรง  ดังนี้
๑. โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
๒. โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น
๓. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)
๔. โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ
๕. โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง
๖. โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล
๗. โรงเรียนบ้านดอนโทน
๘. โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
๙. โรงเรียนบ้านจำปา
๑๐. โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา
๑๑. โรงเรียนบ้านดงดู่งาม

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1008 Total View 1 View Today
(Visited 139 times, 1 visits today)