โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล

โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านนาผือ ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายวิเชียร บุตรชา

นายวิเชียร บุตรชา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

534 Total View 1 View Today
(Visited 113 times, 1 visits today)