โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น

โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ หมู่บ้านกลาง ตำบลคำพี้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายชาญชัย แสนศรี

นายชาญชัย แสนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

1091 Total View 2 View Today
(Visited 177 times, 1 visits today)