โรงเรียนบ้านหนองบ่อ

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ หมู่บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ระยะทางจากโรงเรียนบ้านหนองบ่อ ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนายสมคิด วังทะพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมคิด วังทะพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบ่อ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

Link ที่เกี่ยวข้อง

1058 Total View 1 View Today
(Visited 178 times, 1 visits today)