๑๘. ปากปากสว่างวิทย์

เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๑๓ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒. โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
๓. โรงเรียนบ้านนาขาม
๔. โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย
๕. โรงเรียนบ้านหนองบัว
๖. โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม
๗. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๘. โรงเรียนบ้านกอก
๙. โรเรียนบ้านวังสิม
๑๐. โรงเรียนบ้านวังยาง
๑๑. โรงเรียนบ้านวังกะเบา
๑๒. โรงเรียนบ้านนาสีนวล
๑๓. โรงเรียนบ้านศรีธน

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1131 Total View 1 View Today
(Visited 97 times, 1 visits today)