โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย

โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านปลาปากน้อย ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายลิขิต ศรีวรมย์

นายลิขิต ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาปากน้อย

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

เอกสารอ้าอิง

 

 

อ้างอิง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจาปี ๒๕๕๖

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

2686 Total View 1 View Today
(Visited 230 times, 1 visits today)