โรงเรียนบ้านหนองบัว

โรงเรียนบ้านหนองบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ หมู่บ้านหนองบัว ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง

นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

Link ที่เกี่ยวข้อง

1905 Total View 1 View Today
(Visited 169 times, 1 visits today)