๑๙. เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่

เครือข่ายหนองอีหนองเทาใหญ่ มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๙ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
๒. โรงเรียนบ้านจรุกเตย
๓. โรงเรียนบ้านกุงโกน
๔. โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
๕. โรงเรียนบ้านนาสะเดา
๖. โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว
๗. โรงเรียนบ้านโพนทัน
๘. โรงเรียนบ้านนาเชือก
๙. โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1102 Total View 1 View Today
(Visited 120 times, 1 visits today)