โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี

โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ หมู่บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายวิมล โคตตะวงศ์

นายวิมล โคตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัค

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

1171 Total View 1 View Today
(Visited 284 times, 1 visits today)