โรงเรียนบ้านจรุกเตย

โรงเรียนบ้านบ้านจรุกเตย ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๔ หมู่บ้านจรุกเตย ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายคำเพียร พรมสำลี

นายคำเพียร พรมสำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรุกเตย

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

1236 Total View 1 View Today
(Visited 171 times, 1 visits today)