โรงเรียนบ้านนาสะเดา

โรงเรียนบ้านนาสะเดา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ หมู่บ้านนาสะเดา ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายคมศิลป์ ประสงค์สุข

นายคมศิลป์ ประสงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะเดา

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

1111 Total View 1 View Today
(Visited 253 times, 1 visits today)