โรงเรียนบ้านนาเชือก

โรงเรียนบ้านนาเชือก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านนาเชือก ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายบัณฑิต นามพลแสน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

934 Total View 1 View Today
(Visited 154 times, 1 visits today)