โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ

โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านหนองกกคูณ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายธีระพงษ์ นามสง่า

นายธีระพงษ์ นามสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกคูณ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

514 Total View 1 View Today
(Visited 118 times, 1 visits today)