โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว

โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านหนองหมากแก้ว ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๖ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นางเกษร จันทร์สว่าง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

1083 Total View 1 View Today
(Visited 204 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...