๒๐. พระธาตุมหาชัย

เครือข่ายพระธาตุมหาชัย มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๑๑ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านนกเหาะ
๒. โรงเรียนบ้านม่วง
๓. โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
๔. โรงเรียนบ้านมหาชัย
๕. โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม
๖. โรงเรียนบ้านโคกสูง
๗. โรงเรียนบ้านทันสมัย
๘. โรงเรียนบ้านห้วยไหล่
๙. โรงเรียนบ้านวังม่วง
๑๐. โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๑๑. โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

998 Total View 1 View Today
(Visited 93 times, 1 visits today)